Tietosuojaseloste 24.5.2018


TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR mukainen) tietosuojaseloste ja Suomen henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus, laki tai oikeutettu etu.


Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Ahon konepalvelut

Y-tunnus: 2887417-2

Osoite: Kärjentie115

Puhelin: 050 470 8789

Sähköposti: tilaus@hupipaidat.fi


Rekisterin nimi

Ahon konepalvelut asiakas- ja markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • tilausten ja palautusten käsittely
 • asiakaskirjeet ja tiedotteet
 • markkinointi omille asiakkaille
 • analysointi ja tilastointi

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • osoite
 • puhelinnumero
 • asiakkaan IP-osoite (tilausten ja palveluun kirjautumisen yhteydessä)

Säännönmukaiset tietolähteet

 • asiakkaan itsensä itsestään antamat tiedot joko tilausta tehdessään tai esim. puhelimitse
 • asiakkaan itse antamat tarjonnan estot

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisten käyttötarkoitusten mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

 • asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tavat
 • yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus
 • asiakasryhmätiedot, alennusluokka muut asiakaskohtaiset lisätiedot
 • laskutusosoite ja muut laskutustiedot
 • mahdollinen suostumus lähettää suoramarkkinointia
 • tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista
 • asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto, kuten esim. yhteydenottopyynnön tarkoitus tai toive tilauksen toimitusajasta

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun on tarpeen mm. asiakassuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Pyynnöstä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä. Kirjanpidosta sitten, kun niiden säilytys ei ole enää tarpeen 5 vuoden kuluttua.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään salasanoin suojatun yhteyden takana, paperinen aineisto lukitussa tilassa. Salasanaa käyttää rekisterin pitäjä. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset tunkeutumiset ja pääsy rekisteritietoihin. Rekisterinpitäjää sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus mm.

 • pyydettäessä tarkistaa antamansa henkilötiedot ja oikeus pyytää ko. tietojen oikasemista tai poistamista
 • rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin, nämä toimenpiteet tulee ensisijaisesti tehdä asiakkaan omilla sivuilla, jossa voi tietoja tarkastella ja muuttaa
 • Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus kirjautuneena verkkopalvelussa. Uutiskirjeen voi perua myös suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.